ZAKRES USŁUG:

 

 • Przeprowadzanie kontroli oraz czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w oparciu o wymagania art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane-tekst jednolity (Dz.U. z 2013 poz.1409) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
  i obowiązujące normy
 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wraz z usuwaniem usterek oraz wycieków gazu
 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów Architektury, Sanepidu, Ubezpieczalni itp.
 • Udrażnianie przewodów kominowych
 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Montaż nasad wiatrochronnych
 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami
 • Remonty kominów ponad dachem
 • Kompleksowe remonty przewodów kominowych (przemurowanie, uporządkowanie podłączeń oraz ich uszczelnianie)
 • Uszczelnianie przewodów kominowych metodą ALUFOL oraz szlamowania zaprawą SKD
 • Montaż nawiewników okiennych poprawiających skuteczność wentylacji grawitacyjnej
 • Wykonywanie analizy spalin
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV z nagrywaniem na nośnikach
 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych
 • Montaż stalowych wkładów kwasoodpornych
 • Kontrola wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem pomiarów.
 • Wykonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Policji, Sądów i Prokuratury, a także klientów indywidualnych
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania przewodów kominowych.